คำทักทายจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่นี่ไม่ใช่แค่การเรียนภาษาเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาผ่านทางวิธีการคิดและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ทำไมคุณจึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งมหาวิทยาลัย และเมืองแห่งศูนย์รวมการค้าทั่วโลก
ในปัจจุบันโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ ไม่ใช่การสอนเพียงแค่การถ่ายทอดข้อมูลและความหมายของคำศัพท์เท่านั้น แต่เป็นการสอนควบคู่ไปกับวิธีการคิด วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น ภายใต้วัตถุประสงค์ของการศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความอบอุ่นในภาษาญี่ปุ่น.ถึงจุดนี้เราหวังว่า โรงเรียนของเราจะช่วยสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างประเทศกับประเทศบ้านของตนได้เป็นอย่างดี

ยามาโมโต้ มาสะมิชิ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

学校 ก่อตั้ง ตุลาคม ปี ค.ศ. 2001 อาจารย์ 	12 ท่าน บุคลากร	4 ท่าน นักเรียน		162 คน อัตราส่วนของนักเรียนแต่ละประเทศ จีน 80% อินโดนีเซีย 7% ไทย 5% เกาหลี 3% อื่น ๆ ไต้หวัน มองโกเลีย อิหร่านEmail:office@kyotominsai.co.jp

เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน

เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
คณะอาจารย์โรงเรียนเกียวโตมินไซ
เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน 
โรงเรียนเกียวโตมินไซ มีบุคลากรที่มีความโดดเด่นหลายท่าน 
คุณยามาโมโต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน จบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลป์ ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุน The city opera อีกด้วย
คุณโซเนะ ผู้จัดการ เป็นนักกีฬาทีมชาติของญี่ปุ่น ซึ่งเคยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเกียวโตเป็นอย่างดี
สำหรับอาจารย์ และบุคลากรท่านอื่น มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา เช่น พิธีชงชา ปิงปอง การเภสัช และชีววิทยา บางท่านสามารถพูดภาษาจีน อังกฤษ ไทย และเวียดนามได้ด้วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้มาก

แผนที่

แผนที่
การเดินทางไปโรงเรียนจากสถานีเกียวโต,โดยรถบัส สาย 73 ลงที่ Kokagakuen Mae และเดินต่อไปประมาณ 5 นาท,โดยรถบัส สาย 81 ลงที่ Kita Oiricho และเดินต่อไปประมาณ 30 วินาที.การเดินทางไปโรงเรียนโดยรถไฟ Hankyu,โดยรถไฟสาย Hankyu Kyoto line และลงที่สถานี Nishikyogoku และเดินต่อไปอีก 10 นาที

การช่วยเหลือในการเรียนการสอน

01 การช่วยเหลือในการเรียนการสอน
นักเรียนจะถูกแบ่งชั้นตามคะแนนที่สอบได้ การเรียนการสอนใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด เราจะปรับการสอนให้เหมาะกับความสามารถของนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนยังไม่สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
02 ในระดับเริ่มต้น
 เราจะแบ่งการเรียนการสอน เป็น 4 ส่วน ด้วยกัน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการสนทนา การช่วยเหลือในการเรียนการสอน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจอย่างดีในประโยคพื้นฐานว่า จะอ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ให้สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันได้03 ระดับกลาง 
จะต่อเนื่องมาจากระดับเริ่มต้น เป้าหมายของหลักสูตรคือ
การขยายคำศัพท์นักเรียน และความสามารถในการเข้าใจไวยกรณ์ในระดับที่สูงขึ้นในการเตรียมนักเรียนเพื่อระดับต่อไป จะมุ่งเน้นไปที่การอ่าน และหลักการโครงสร้างพื้นฐาน เช่นในวิทยานิพนธ์ และรายงาน และสามารถเข้าใจการสนทนาในรูปแบบยาก ๆ ได้04 ระดับสูง
เป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อในระดับสูง ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับการวิจัย ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะสูงขึ้น ในระดับนี้จะเป็นการเรียนเพื่อสามารถเขียนงานประพันธ์ การวิจารณ์ การเขียนรายงาน และวิทยานิพนธ์ได้

เป้าหมายของหลักสูตร

  เป้าหมาย อ่าน ฟัง พูด
ระดับต้น สามารถอ่านประโยคสั้น ๆ ได้ ฮิระงะนะ คะตะคะนะ คันจิ 300ตัว สามารถเขียนจดหมายและเรียงความอย่างง่ายได้ สามารถฟังประกาศจากสถานี ข้อมูลที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ สามารถสนทนาสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้
ระดับกลาง สามารถอ่านและเข้าใจประโยคอย่างยาวได้ คันจิ 750 ตัว
สามารถเขียนจดหมายและรายงานอย่างง่ายได้ สามารถเข้าใจความหมาย
ของบทสนทนาอย่างยาวได้ สามารถสร้างบทสนทนาอย่างยาวและแสดงความเห็นส่วนตัวได้
ระดับกลางช่วงหลัง สามารถอ่านและเข้าใจหัวข้อในหนังสือพิมพ์ บทบรรณาธิการ และนวนิยายได้ สามารถเขียนคันจิ 1000 ตัว แยกย่อหน้า และเขียนประโยคอย่างยาวได้ และสามารถแยกเขียนเป็นรูปแบบที่สำคัญได้
สามารถเข้าใจความหมายในการพูดของแต่ละคนที่มีลักษณะการพูดที่ต่างกัน สามารถอธิบาย โน้มน้าว และชักชวนได้
ระดับสูง 1 สามารถเข้าใจและเขียนสรุปหลังจากอ่านบทบรรณาธิการและหัวข้อเชิงทฤษฏีได้ สามารถเขียนบทความเฉพาะทางได้ สามารถฟังและสรุปใจความสำคัญของข่าว บทความในเนื้อหาอย่างยาวได้
สามารถสร้างบทสนทนาอย่างยาวด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติและสามารถใช้ความหมายทางทฤษฏีได้
ระดับสูง 2
สามารถเข้าใจคันจิ 2000 ตัว สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นระดับสูงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในสังคมของชาวญี่ปุ่นได้

Copyright (c) Kyoto Minsai Japanese Language School. All Rights Reserved.