หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร

UNDER CONSTRUCTION
ただいま改定中です

ดาวน์โหลด ใบสมัคร คำแนะนำการสมัครที่แนบมานี้เพื่อนักเรียนที่สมัครวีซ่า pre-college student เพื่อการเข้าเรียนต่อในระดับสูงในญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ให้ดูที่ลิงค์หลักสูตร

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่อข้อมูลแนะนำการสมัคร

เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่น   เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ  
เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด PDF

  เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด PDF

 
get adobe reader คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อเปิด PDF file ถ้าคุณยังไม่มีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

วิธีการดำเนินการสมัครเรียนตามลำดับขั้นตอน

ส่งใบสมัคร

กรอกใบสมัครและตรวจสอบเอกสาร-ตัวแทนของเราจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งตัวแทนของเราจะช่วยในการกรอกใบสมัครและตรวจสอบเอกสารสำคัญต่าง ๆสัมภาษณ์-สัมภาษณ์ระหว่างตัวแทนของโรงเรียน และนักเรียนเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน  ของผู้รับรอง ปกติจะจัดดำเนินการที่ญี่ปุ่นหรือในประเทศของผู้สมัคร
*ยื่นเอกสารพร้อมค่าสมัคร 31,500 เยน

ตรวจสอบและรับใบสมัคร

ตรวจสอบโดยทางโรงเรียน เมื่อทางไรงเรียนตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วจะส่งไปที่กรมตรวจคนเข้าเมืองให้เลย
ออกใบแสดงสถานภาพพำนักอาศัยในญี่ปุ่นจากกองตรวจคนเข้าเมือง-กองตรวจคนเข้าเมืองจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการตรวจสอบเอกสาร และส่งใบแสดงสถานภาพพำนักอาศัยในญี่ปุ่นมาที่โรงเรียน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ

การชำระค่าใช้จ่าย

ออกใบแจ้งหนี้จากโรงเรียน-โรงเรียนจะส่งสำเนาใบแสดงสถานภาพการพำนักอาศัยในญี่ปุ่นและแนบใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้สมัคร
请求(学校)-在留资格附件和学费申请书将被首先发放给个人。
ผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียน-ผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนโดยโอนเงินผ่านธนาคาร
ส่งเอกสารตัวจริงให้แก่ผู้สมัคร-เมื่อโรงเรียนได้รับเงินค่าเล่าเรียน ทางโรงเรียนจะส่งใบแสดงสถานภาพการพำนักอาศัยในญี่ปุ่นให้แก่ผู้สมัคร

ออก Pre-college student วีซ่า

สมัคร pre-college student วีซ่า-ผู้สมัครต้องสมัครเพื่อรับ pre-college วีซ่า ที่สถานทูตญี่ปุ่นโดยยื่นเอกสารที่จำเป็น เช่น พาสปอร์ต  ใบแสดงสถานภาพพำนักอาศัย และใบตอบรับเข้าโรงเรียน  ผู้สมัครต้องยื่นขอวีซ่าให้เร็วที่สุด เพราะใบแสดงสถานภาพพำนักอาศัยมีอายุเพียง 3 เดือน

เดินทางมาญี่ปุ่นและเข้าโรงเรียน

พิธีเปิดการศึกษา-เดินทางมาญี่ปุ่นและเข้าโรงเรียน
นักเรียนต้องเดินทางมาถึงญี่ปุ่นก่อนพิธีเปิดการศึกษา และเข้ารับการทดสอบเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม
พิธีเปิดการศึกษา
นักเรียนที่เข้าเรียนเดือนเมษายน: ประมาณวันที่ 10 เมษายน
นักเรียนที่เข้าเรียนเดือนกรกฎาคม: ประมาณวันที่ 10 กรกฎาคม
นักเรียนที่เข้าเรียนเดือนตุลาคม: ประมาณวันที่ 10 ตุลาคม
นักเรียนที่เข้าเรียนเดือนมกราคม: ประมาณวันที่ 10 มกราคม

ต้อนรับสู่โรงเรียนของเรา

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษา 3 ประเภท สำหรับนักเรียนโรงเรียนเกียวโตมินไซ

ทุนการศึกษาจาก (MEXT) Ministry of Education Culture Sport Science and Technology

ระยะเวลา : 1 ปี จำนวนเงิน : 48,000 เยน,จำนวนทุนการศึกษา	2 ทุน (ในอนาคต จำนวนทุนอาจเพิ่มขึ้น),ผู้สมัคร		นักเรียนของโรงเรียนเกียวโตมินไซ ซึ่งเป็นนักเรียนมาอย่างต่ำ 6 เดือน

2. ทุนจากคณะผู้สนับสนุนโรงเรียนเกียวโตมินไซ

ระยะเวลา		จากเดือนเมษายน ระยะเวลา : 1 ปี
จำนวนเงิน		30,000 เยน ต่อเดือน จำนวนทุน		1 ทุน (ในอนาคตจำนวนทุนอาจเพิ่มขึ้น)  ผู้สมัคร: นักเรียนของโรงเรียนเกียวโตมินไซ ซึ่งเป็นนักเรียนมาอย่างต่ำ 6 เดือน

3. ทุนจากโรงเรียนเกียวโตมินไซ

ระยะเวลา		จากเดือนเมษายน ระยะเวลา : 6 เดือน  จำนวนเงิน		10,000 – 50,000 เยน ต่อเดือน,จำนวนทุน	1-4 ทุน  ผู้สมัคร: นักเรียนของโรงเรียนเกียวโตมินไซ ซึ่งเป็นนักเรียนมาอย่างต่ำ 6 เดือน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร,มีการเข้าเรียนอย่างต่ำ 95%,มีความประพฤติดี,มีคะแนนดีเยี่ยมในการสอบ,ในการเลือกผู้รับทุน จะพิจารณาพิเศษให้แก่นักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้คันจิ

Copyright (c) Kyoto Minsai Japanese Language School. All Rights Reserved.