ลักษณะพิเศษของโรงเรียนเรา

1.	มีการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในการแนะนำในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท 2.	มีหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติ 3.	มีการตรวจสุขภาพประจำปี  มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และเรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของเกียวโตอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสันทนาการ
ห้องบาสเก็ตบอล ทางเข้า ห้องสมุด

Copyright (c) Kyoto Minsai Japanese Language School. All Rights Reserved.