เกียวโตเป็นเมืองแบบไหน

ญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะ ที่อยู่ทางทะเลด้านเอเชียตะวันออก ประเทศญี่ปุ่นจะถูกแยกเป็น 4 เกาะ ใหญ่ ๆ คือ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ และ คิวชู โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในเกียวโต ซึ่งอยู่ตรงกลางของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ในาแต่ละปีมีคนจำนวนมากจากทั่วโลกมาเกียวโต เพื่อเยี่ยมชมวัด ในแบบชินโตและแบบพุทธ เกียวโตมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1200 ปี มีประชากรราว ๆ 1.38 ล้านคน เกียวโตเป็นเมืองหนึ่งที่สำคัญมากในญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดประเพณีที่สำคัญขึ้นทุกปี ในเดือนกรกฏาคม มีเทศกาล กิองมัตสึริ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ของญี่ปุ่น และในเดือนสิงหาคม มีเทศกาลใหญ่ คือ โกะซังโนะโอคุริบิ ซึ่งเป็นการจุดไฟบนภูเขาใหญ่ 5 ลูก รอบ ๆ เมือง พื้นที่:		461,271 ตารางกิโลเมตร
ประชากร:	264 ล้านคนอุณหภูมิ:	15.9 องศา โดยเฉลี่ยต่อปี	36.9 องศา อุณหภูมิสูงสุด	3.7 องศา อุณหภูมิต่ำสุด สภาพทางภูมิศาสตร์:	เกียวโตตั้งอยู่ตรงกลางประเทศญี่ปุ่น และใหญ่เป็นอันดับ 31 ในจำนวน 41 จังหวัดของญี่ปุ่น

เกียวโต เมืองแห่งวัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ประวัติศาสตร์-ตั้งแต่ปี 794 ถึงปี 1869 เมืองหลวงถูกย้ายไปที่โตเกียว เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1000 ปี ตึกส่วนใหญ่จะถูกสร้างในระหว่างสมัยนั้น ซึ่งมีหลายที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง เช่น วัดคิคะกุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าเฮอัน
ความเป็นเทคโนโลยี-ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ว่าเกียวโต จะเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ แต่ในความเป็นจริงก็มีความเป็นเทคโนโลยีมากมายถูกสร้างขึ้นในใจกลางเมือง ผู้พัฒนาเกม Nintendo, Kyocera บริษัท IT ยักษ์ใหญ่ ROHM บริษัท Microchip ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นที่นี่ เกียวโตภูมิใจในความเป็นหนึ่งของอุตสาหกรรม คุณโคอิชิ ทานากะ ซึ่งทำงานที่ Shimadzu Corporation ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี 2000
ศิลปะและวัฒนธรรม-เกียวโตเป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่ามีศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น พิธีชงชา การจัดดอกไม้ อิเคบะนะ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่ทันสมัย แฟชั่น และดนตรี ซึ่งถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้
เกียวโต เมืองแห่งมหาวิทยาลัย-เกียวโตเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากมาย ซึ่งไม่น้อยกว่า 10% ของประชากรจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเมืองอื่นในญี่ปุ่น เกียวโตมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนนานาชาติ นักเรียนต่างชาติมากมายเลือกมาเรียนที่เกียวโต เกียวโตมิใช่มีเพียงมหาวิทยาลัยเกียวโต เป็นหลักเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายแห่ง ที่เป็นสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนในการเรียนระดับสูงอีกด้วย

Copyright (c) Kyoto Minsai Japanese Language School. All Rights Reserved.