Liên hệ với chúng tôi qua e-mail

Bạn luôn có thể gửi cho chúng tôi mọi thắc mắc về đăng ký và nhập học. Xin vui lòng bấm vào liên kết dưới đây, một hộp thoại sẽ xuất hiện, điền các thông tin cần thiết, và gửi thắc mắc của bạn cho chúng tôi.

23	Preguntas relacionadas con el ingreso a la escuela
Trong trường hợp hộp thoại không xuất hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ e-mail dưới đây.
Email: office@kyotominsai.co.jp Chủ đề thư Thắc mắc về đăng ký và nhập học. Hãy điền các thông tin sau: ・Họ và tên ・Quốc tịch ・Nội dung thắc mắc

Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại:

075-316-0190 (Giờ làm việc: 09:00-18:00 các ngày trong tuần ) Nếu bạn đang gọi điện từ nước ngoài, xin hãy bấm: 00-81-75-316-0190 ( Mã quốc gia : 81)

Copyright (c) Kyoto Minsai Japanese Language School. All Rights Reserved.